Kwalifikacja E.12

Jest to pierwsza kwalifikacja, która sprawa zakres umiejętności obsługi komputera. Na egzaminie będzie sprawdzana wiedza z montażu podzespołów, instalacji oprogramowania, odczytu parametrów technicznych urządzeń a także zarządzania systemem operacyjnym Windows oraz Linux.

Kwalifikacja E.13

Kolejną kwalifikacją do zaliczenia jest E.13, która dotyczy umiejętności zarządzania urządzeniami typu ruter, switch lub access point, a przede wszystkim znajomością schematu zacisku kabli typu RJ-45 i jego praktycznego zastosowania. W kwalifikacji tej trzeba będzie wykazać się również umiejętnością zarządzania systemem Windows Serwer.

Kwalifikacja E.14

Ostatnia z kwalifikacji to E.14, która od zdającego wymagać będzie znajomości kilku języków webmasterskich są to: html, css, java script, php, a także oprogramowania do grafiki np. Gimp a także obsługi baz danych np. Access. Zazwyczaj Twoim zadaniem będzie utworzenie strony według określonego wzoru (kolorystykę i wymiary będzie zawarta w arkuszu egzaminacyjnym), elementu graficznego, a także meritum zadania. Zapraszam do przejrzenia arkuszy praktycznych.